Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 63
Năm 2021 : 543
 • Đỗ Xuân Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984745809
  • Email:
   doxuandonghh@gmail.com
 • Nguyễn Văn Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986309976
  • Email:
   nvluong.c1dthh@bacgiang.edu
 • Nguyễn Hữu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986844748
  • Email:
   nhphuongc1dt@gmail.com
 • Giáp Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983336139
  • Email:
   binhminhlq11@gmail.com
 • Tạ Thị Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0962855225
  • Email:
   tahoaithuong.1981@gmail.com
 • Nguyễn Lan Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1,2,3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0352027160
  • Email:
   lanoanh73@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4,5
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985923742
  • Email:
   ngoclienc1dt@gmail.com
 • Tô Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386713842
  • Email:
   ttquynh.c2dthh@gmail.com
 • Lê Thị Minh Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0377136734
  • Email:
   minhluong.tvbg@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới